Vil se på mulige toalettløsninger ved Tømmerrenna

foto