Undersøkte bygdas identitet – slik vil kommunen profilere seg i fremtiden