Krever bomavgift på elbiler – vil ikke øke takstene

foto