Sjekk hvem som tjente mest og hadde størst formue i 2019