Kommunen utførte ulovlig tiltak da gytebekk ble stengt med pukk

foto