Pløk uenige om hva de ble enige om i rusboligsaken