Mener de som er vaksinert ikke skal telle med i besøks-begrensning

foto