Frp om Nav-nei: – Det er slikt som skaper politikerforakt