Utøvde vold mot samboer og oppbevarte 82 kilo sprengstoff ulovlig – dømt til samfunnsstraff

foto