Satser stort på helt nytt merke – har et kjempeår så langt

foto