Vegvesenet: – Det gir ofte en falsk trygghet

foto