Skrev ut 19 forelegg under kontroll i 60-sone

foto