Vedtak har blitt opphevet tre ganger – innstiller positivt igjen

foto