Brakk armen i voldsepisode: – Jeg har det etter forholdene rimelig greit

foto