Vil bygge ridebane på dyrket mark – kommunedirektøren er negativ

foto