I adventstiden håper vi å kunne samarbeide med våre lesere om å finne frem til noen som har utmerket seg på en positiv måte. Om det for eksempel er i nærmiljøet, i lag- eller foreningsarbeid, i nabolaget eller i arbeidsmiljøet så ønsker vi å få tips om folk i bygda som kan være aktuelle.

Kandidatene som blir trukket ut vil få et hyggelig krus med påskriften «Du æ gao du». I tillegg til krus lager vi selvsagt også en artikkel om denne personen.

Ideen bak kruset kommer fra Ressursen, som er en del av Vennesla Frivilligsentral.

Du kan sende inn forslag til kandidat(er) til tips@venneslatidende.no eller via melding på Vennesla Tidendes Facebook-side.