Kontrollerte over 500 kjøretøy i hele regionen - flere fikk bruksforbud