– Det er en tillitserklæring å få lov å lede regionsamarbeidet. Region Kristiansand har vært en viktig faktor i politikken på Agder og hatt en offensiv rolle mot storting og regjering. Dette arbeidet skal vi fortsette med i en ny periode, og her skal vi spille på all kompetanse og erfaring som sitter samle i et nytt regionråd, sier Vennesla-ordføreren på hjemmesiden til Region Kristiansand.

Kristiansand-ordfører Mathias Bernander blir nestleder. Bernander og Larsen utgjør arbeidsutvalget sammen med Lillesand-ordfører Einar Holmer-Hoven.

Representantskapet i regionrådet består av ordførerne i Vennesla (Larsen), Kristiansand (Bernander), Lillesand (Holmer-Hoven), Birkenes (Arild Windstad), Lindesnes (Alf Erik Andersen) og Iveland (André Myhren).

Regionrådet består av representantskapet, kommunedirektørene i de seks kommunene, i tillegg til fylkesordfører og fylkeskommunedirektør.

LES MER OM REGION KRISTIANSAND HER