Fakturaselskap kan få tvangsmulkt: – Praksisen berører mange

foto