Kommunestyrerepresentant har flyttet – søker fritak fra politiske verv

foto