Voldsepisoder, innbrudd og utagering er det politiet har jobbet med