Hjelper sambygdinger:– Mange har en frykt for offentlige kontorer

foto