Vil masseteste russen: – Oppfordrer alle til å gjøre dette