Frustrert over at badeparken vokser så sakte: – Det er så diffust, hva er det som stopper det?

foto