Branntilløp etter arbeid med å fjerne høyspentmaster