Skal se på hva de kan gjøre for å bremse trafikken