Har funnet en mulighet for å bevare Lolandsheimen

foto