125 skiskyttere testet nytt anlegg på Sandrip

foto