Kommunen opphever selv vedtaket som gir Olaf lov til å bygge