Har gjort sitt beste år: – Man er lykkelig som liten