Dette blir den nye kommunesjefens første oppgaver

foto