Innbrudd i nedlagt skole: – Det var spor på utsiden