Under ser vi et bilde tatt på Vikeland 29. mars 1990. Denne delen av Lundevegen har gjennomgått relativt store forandringer.

Der Agder Mekaniske verksted holder til i dag, var det tidligere bilverksted og bensinstasjon som ble kalt «Caltex». Til høyre i det gamle bildet ser vi den gamle bilhallen til bygdas egen Mazda-forhandler. Helt bak til høyre er en av de siste «Kvidbrakkene», som i sin tid var arbeiderboliger til Vigelands Brug.

Den gamle brannstasjonen ble lagt ned i 2014. Da fikk bygdas brannmenn et nytt tilholdssted i nye lokaler på Stemhei. I dag er det parkvesenet som disponerer bygningsmassen.

I bildet under ser vi personer tilknyttet vaktsentralen på 80-tallet: Fra venstre Ivar Steen Dalen, Erling Syvertsen, Helge Andersen, Kjell Ove Viken og lensmann Olaf Vatnestrøm.

Nye tider og nye innbyggere trenger nye steder å bo. På dette oversiktsbildet ser vi tydelig hvordan Smååsane har vokst fram fra 1989 og fram til 2021, da det nyeste bildet ble tatt.

Mange kaller dette bygget fortsatt «Kulør», og her er et bilde fra den gangen bedriften som lå der faktisk het Kulør.

Bygget har ellers en mangslungen historie. Gjennom alle år, også i dag, har det vært en fargehandel i bygget. I tillegg har diverse klesforretninger holdt til på gateplan, deriblant Ø-Senteret og Cubus. I kjelleren var det i mange år Presangen, bygdas glassmagasin og leketøysbutikk som holdt til.

Foto: Vennesla biblioteks samling

Dette bildet ble tatt i 1990. Her ser vi de karakteristiske «Kvidbrakkene» som lenge var arbeiderboliger for dem som jobbet ved Vigelands brug. Bakerst i bildet ser vi lastebilparken til Vennesla transportsentral. Senere etablerte Lidl seg her, før Rema overtok lokalene.

Foto: Morten Klaussen

Og slik ser det ut i dag.

Biffen har i mange tiår vært et sted der den kjeskne og godterisugne venndøler har fått tilfredsstilt sine behov.

Stedet har også vært en viktig møteplass for mange generasjoner med ungdommer. Her ser vi hvordan det så ut i 1989 sammenlignet med i dag.

Esso på Moseidmoen var i alle år et viktig møtested for både ung og gammel. Det ble det også da dekkforretningen Timenes & Sønn overtok lokalene. Nå er det en ny bilforhandler som leier lokalene.

Idrettsanlegget på Moseidmoen. På begge de to gamle bildene ser vi deler av den gamle muren som gikk rundt banen. Den ble bygd som nødsarbeid på 1930-tallet.

På det eldste bildet kan vi se Asles kafé ved krysset til Drivenesvegen, og på bildet som er tatt på 90-tallet ser vi fortsatt det gamle idrettshuset som nå er borte.

Radio og televisjon var bygdas egen platesjappe og stedet der mange venndøler kjøpte sin første CD-spiller, sitt første videokamera, sin første videomaskin eller den nyeste musikken.

Mange husker sikkert skranken der du gjennom håndholdte øretelefoner kunne lytte på musikken før man eventuelt kjøpte den. Også noen av bygdas første parabolantenner ble solgt her. Det historiske bildet er fra 1983.

Samkom landhandel ble bygd av Andreas Andersen i 1959. Butikken ble nedlagt i 1992, og senere bygd om til leiligheter. Bildet under er trolig tatt i 1990.

Askepottbygget har sitt navn etter den eksklusive klesforretningen for damer. Motebevisste damer fra hele Sørlandet valfartet denne forretningen. Dette bildet er fra 1999.

Før det var det Nordvold glassmagasin og Presangen som holdt til i bygget.

I andreetasje holdt blant andre lenge Vennesla treningssenter til. Senere etablerte Billjarden seg her. Det ble en populær tilholdsplass for mange ungdommer.

Foto: Ingvar Larsen/ Vennesla biblioteks samling

Lagerbua til venstre på dette bildet fra 1990 tilhører Hunsfos fabrikker. Midt i bildet ser vi Vennesla stasjon, som gjennom årene har hatt flere funksjoner. Men først og fremst har det vært en togstasjon med venterom og billettluke.

Foto: Morten Klaussen

I dag er togtrafikk såpass modernisert og automatisert at togstasjonen har blitt fylt med annet innhold. Det er Pizzabakeren som holder hus her nå, men også flere mindre virksomheter har hatt bygget som base. Blant annet et reklamebyrå og bygdas tidligere næringssjef, Halvor Rismyhr, har holdt til her.

Vigeland Hovedgård sto i mange år og forfalt. Stiftelsen Vigeland Hovedgårds venner, med blant andre den tidligere ungdomsskolerektoren Arne Krogstad i spissen, reddet gården fra det totale forfall.

Bildet under er tatt på begynnelsen av 1960-tallet og er fra Arne Krogstads samling. Historielaget skriver at de to guttene nede til høyre i bildet trolig er Asbjørn og Svein Sandåker, og at bildet dermed antakelig er tatt i 1962.

Det er ikke bare Vennesla Tidende som liker å vise fram før og nå-bilder.

Arild Eriksen gikk mye rundt og tok bilder fra steder hvor det allerede fantes gamle bilder fra før for å sammenlignet.

Her er et utsnitt fra Kvarstein som han knipset på 1990-tallet:

Takk til Vennesla Historielag for bruk av bildearkivet deres.