Fra 24. juli til 30. september stenges den delen av Torsbyvegen som går langs Herredshuset. Veien blir omgjort til gågate i denne perioden.

– Nå ruster vi opp parken i området som et samskapingsprosjekt der frivillige også deltar. For å øke trivselen i dette viktige grøntområdet, stenger vi for biler i noen uker, sier kommunalsjef Alexander Etsy Jensen i en pressemelding fra Vennesla kommune.

Når bilene må vike for grønne verdier i noen uker, åpnes parken for en rekke andre bruksområder. Det blir et bedre område å være i, ikke minst vil støyen gå ned, opplyser kommunen.

Det er planlagt sommeraktiviteter i parken. Blant annet settes det i disse dager en stand en bocciabane. Vennesla ungdomsskole er med på et kunstprosjekt for å smykke ut parken.

Det røde feltet markerer hvor veien skal stenges fra 24. juli. Foto: Skjermdump/Norge i bilder

– Da var det naturlig å bruke denne tiden til å forsøke et prosjekt med stengt veg.

Blir gågate

Deler av Torsbyvegen blir stengt for biltrafikk med blomsterkasser, men det er mulig å sykle og gå i området. Kostandene til ekstra skilting og fysiske hinder er det areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandregionen som tar seg av.

– De vurderte Venneslas forsøk med å fjerne biler fra parken som så spennende og positivt at de ønsket å være med i prosjektet, skriver kommunen.

Erfaringene som gjøres i prøveperioden mellom juli og september vil danne grunnlag for om veien kan stenges permanent eller ikke.

– Vurderingene og høringene rundt dette blir i så fall tatt i forbindelse med områdereguleringsplanen for Sentrum sør.

Kommunen varsler at det kan komme flere liknede prosjekter i framtida.