Forundres over at kommunen kun peker på ett bygg: – Vi ønsker de går bredere ut