Kjørte i høy fart gjennom sentrum med 2,3 i promille

foto