Fare for styrtregn - kan komme opp til 30 mm. nedbør