Utesteder kan bli stengt og arrangementer over 100 personer skal vurderes av kommunelegen