Arbeidstilsynet varsler: «Relativt høy forekomst av vold og trusler»

foto