Flere meldinger om støy fra bil – sjåfør fikk beskjed fra politiet om å dempe musikken