– Man må ta utfordringene etter hvert som de kommer

foto