Kritisk til veilys-ordning: – Bryter med prinsipp om lik behandling