Vil åpne for «fri flyt» av elsparkesykler i Vennesla