Økende politikerforakt er en av grunnene til at hun gir seg