Vennesland Fraser innehar trolig Vennesla-rekorden. I 40 år sammenhengende, har hun sittet i kommunestyret.

– Hvis Torhild Bransdal kan telle med vara-årene, så gjør jeg det også, sier Vennesland Fraser, som har sittet som fast medlem av kommunestyret i 36 år, etter denne perioden.

Nå stiller hun ikke til gjenvalg.

– Jeg synes vel egentlig 40 år er innafor. Det blir tøffere og tøffere å være politiker. Før var det avisene vi forholdt oss til, men nå er det facebook og sosiale medier, sier Vennesland Fraser.

Hun synes rett og slett det er vanskelig å få respekten som politiker.

– Det som gjør meg mest deppa, er holdninga, alle politikere er idioter. Det er så lett å sitte hjemme og klage i sofaen, uten ansvar, mener hun, og oppfatter at synet på politikere blir verre og verre blant folk flest.

– Det er en enorm politikerforakt. Og det har jo ikke blitt noe lettere med denne regjeringa, med tanke på løftebrudd, stikker Frp-politikeren.

Det som gjør meg mest deppa, er holdninga at alle politikere er idioter.

Line Vennesland

–Feil uansett

Vennesland Fraser har lagt ned enormt mye tid på politikken. Hun synes tidsbruken etterhvert blir vanskelig å forsvare.

– Uansett hvor mye du jobber, så blir det feil det vi bestemmer. Jeg har en følelse av at det aldri er greit det vi gjør. Det er noe språkbruken, sier hun ærlig.

– Ja, har det ikke vært verd jobben?

– Jo, for all del, ellers hadde jeg gitt meg for lenge siden. Jeg føler absolutt at jeg har fått gjort en forskjell, både på lang og kort sikt, sier den rutinerte politikeren.

Hun har likevel sympati med unge politikere, på vei inn i politikken.

– Jeg har vondt av de. De vil gjøre en forskjell. Men la meg også si, at det er ikke noe sted du lærer mer, enn i politikken, legger hun til.

Vennesland Fraser har i tillegg til å sitte i kommunestyret, sittet 16 år i Fylkestinget, 10 år i Europarådet og 10 år i hovedstyret i KS.