Får nesten 800 doser: Snart ferdig med personer i høyrisikogrupper