Da kommunen skulle behandle søknaden, oppdaget de at stallen allerede er bygget

foto