Har satt inn flere nye ovner etter at skolen måtte sende hjem elever

foto