– Jeg føler meg sviktet av mine egne, sier Bakken, som fikk sjokk da han ble oppmerksom på vedtaket som ble gjort av formannskapet forrige uke.

Da foreslo ordfører Nils Olav Larsen (KrF) å omprioritere prosjektene, slik at man setter Tuden-strekket opp på ønskelista fra Vennesla, og setter Hagen-Grovane ned.

Den tidligere gruppelederen, som nå er leder av Vennesla KrF, ringte rett til ordføreren da han så hva som ble vedtatt.

– Dette ble gjort veldig «over bordet», og jeg føler meg svikta oppe i det.

– Men reagerer du på måten det er gjort på, eller på selve omprioriteringa?

– Begge deler.

Bakken bor selv langs strekket Hagen-Grovane. Da saken var oppe til politisk behandling i formannskapet, ble dagens gruppeleder, Raymond Bærø, erklært inhabil, fordi han bor langs strekket som nå er satt først i køen.

– Jeg har fått vite at saken ble diskutert på gruppemøtet, og der var jeg ikke til stede, men jeg mener at en sak som man har vært så involvert i over så mange år, burde vært tatt opp med meg.

– Men du er jo ikke i kommunestyret lenger?

– Nei, men jeg er leder i Vennesla KrF, og dette er en såpass viktig sak.

Ordføreren beklager

Strekket Grovane-Hagen har ligget inne med bevilgning på 40 millioner kroner fra «myk pakke1 for Kristiansandsregionen», og ordføreren sa til formannskapet at man nå hadde en mulighet til å flytte pengene til Tuden, men at dette måtte skje raskt, ved at formannskapet over bordet gjorde et vedtak.

KrF hadde også i bygg- og miljøutvalget forsøkt å gjøre om på lista, men blitt nedstemt.

I formannskapet gikk det annerledes, og ordføreren fikk hele utvalget med på å rokere om.

Nå beklager ordfører Nils Olav Larsen at ikke Bakken ble informert om KrFs plan.

foto
Ordfører Nils Olav Larsen beklager at han ikke involverte tidligere gruppeleder, Daniel Bakken, i saken hvor gang- og sykkelsti Grovane-Hagen ble nedprioritert. Foto: Anne Jeppestøl Engedal

– Hvis jeg hadde kunnet gjøre det om igjen, så hadde jeg involvert Daniel. Det er beklagelig, men vi var på et gruppemøte og saken ble behandlet der. Det var et vindu vi måtte bruke, sier Larsen, som altså er enig i at partiet burde ha snakket med den tidligere gruppelederen.

– I ettertid ser jeg at vi burde gjort det, mot en god partikollega, sier Larsen.

Men han tror ikke saken ville fått et annet utfall dersom Bakken hadde fått vite hva KrF hadde i gjære.

– Det blir hypotetisk, men jeg tror ikke utfallet ville blitt annerledes. Daniel har forståelse for at Tuden-strekket er viktig, og nå ble det annerledes på Grovane når skolen blir lagt ned. Jeg har tro på at Dueheia vil bli utbygd, og da kommer det ny mulighet for gang- og sykkelsti der, sier Larsen.