Hun er ansatt i nyopprettet stilling i kommunen

foto