«Når man blir omtalt som et problem, blir det vanskelig å være noe mer enn det»